കരുനാഗപ്പള്ളിയിലേക്ക് ഒരു ട്രിപ്പ്……

കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ ജലവിനോദ സഞ്ചാരകേന്ദ്രം…. കൂടുതലറിയാം ….

കരുനാഗപ്പള്ളി : വിനോദ സഞ്ചാരികൾക്ക് നയന മനോഹരമായ കാഴ്ചകളൊരുക്കി നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി കന്നേറ്റി ബോട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ…. ശ്രീനാരായണാ ട്രോഫി ജലോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കായലോരത്താണ് പുതിയതായി നിർമിച്ച ഈ…

Continue Reading →

കരുനാഗപ്പള്ളിയുടെ അഭിമാനമായി ആലുംകടവ് ഗ്രീൻ ചാനൽ റിസോർട്ട്….

കരുനാഗപ്പള്ളി : കരുനാഗപ്പള്ളിയുടെ അഭിമാനമായ ആലുംകടവ് ഗ്രീൻ ചാനൽ റിസോർട്ടിൽ അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെ “Dreamz കടവ്” ടീമിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച സൗകര്യങ്ങളോടെ മൾട്ടി കുഷ്യൻ ഫാമിലി റെസ്റ്റോറന്റ്…

Continue Reading →

നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി – ചവറയിലെ മനോഹരമായൊരു വഴിയോര വിശ്രമ കേന്ദ്രം…. നമുക്കറിയാം….

കരുനാഗപ്പള്ളി : നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി – ചവറയിലൂടെ പോകുന്ന യാത്രക്കാർക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന മനോഹരമായൊരു വഴിയോര വിശ്രമ കേന്ദ്രമാണ് ‘ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക്’. കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ നിന്നും കൊല്ലം ഭാഗത്തേക്ക്…

Continue Reading →

കേരളത്തിന്റെ തനത് നാടൻ വിഭവങ്ങളുമായി അഴീക്കൽ ബീച്ചിൽ ഒരു ഫുഡ് കോർണർ….

കരുനാഗപ്പള്ളി : നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി അഴീക്കൽ ബീച്ചിൽ ഇനി സീ ഫുഡിനായി വിപുലമായ ഒരു ഫുഡ് കോർണർ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രകൃതി രമണീയതകൊണ്ട് സന്ദർശകരെ എന്നും എപ്പോഴും ആകർഷിക്കുന്ന…

Continue Reading →

കരുനാഗപ്പള്ളി അഴീക്കലിൽ കുട്ടികളുടെ പാർക്ക്, ബോട്ടിംഗ് സൗകര്യം, ഹോട്ടൽ…. മാജിക്‌ വേൾഡ്

കരുനാഗപ്പള്ളി : നമ്മൾ കരുനാഗപ്പള്ളിക്കാർക്ക് ഫാമിലിയോടൊപ്പം വൈകുന്നേരങ്ങളെ ആനന്ദകരമാക്കാൻ ഒരു പാർക്ക് അഴീക്കൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. കുട്ടികളുടെ പാർക്ക്, ബോട്ടിംഗ് സൗകര്യം, ഹോട്ടൽ എന്നിവയെല്ലാമാണ് മാജിക്‌ വേൾഡ് എന്ന…

Continue Reading →