കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ നടന്ന സ്വാതന്ത്ര ദിനാഘോഷ ചടങ്ങിൽ നിന്ന്…. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ അനുമോദിച്ചു….

കരുനാഗപ്പള്ളി: ഭാരതത്തിന്റെ 74 മത് സ്വാതന്ത്രദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ലളിതമായ സ്വാതന്ത്രദിനാഘോഷ ചടങ്ങുകൾ നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു.


സാമുദായിക-സാംസ്ക്കാരിക-രാഷ്ടീയ-ഔദ്യോധിക രംഗത്തെ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ബഹുമാന്യനായ കരുനാഗപ്പളളി എം.എൽ.എ. ശ്രീ.ആർ.രാമചന്ദ്രൻ അവർകൾ ദേശീയപതാക ഉയർത്തി. തുടർന്ന് നടന്ന ലളിതമായ യോഗത്തിലും അനുമോദന ചടങ്ങിലും കരുനാഗപ്പള്ളി തഹസിൽദാർ ശ്രീ ഷിബു.പി. അവർകൾ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ അനുമോദിച്ചപ്പോൾ…


നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !