ഓണം ബക്രീദ്‌ കയർഫെഡ് വിപണന മേള നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ ആരംഭിച്ചു

കരുനാഗപ്പള്ളി : ഓണം ബക്രീദ്‌ കയർഫെഡ് വിപണന മേള കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ ആരംഭിച്ചു. നഗരസഭാ ഉപാധ്യക്ഷൻ ആർ.രവീന്ദ്രൻ പിള്ള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കെ.എം.അനിൽ മുഹമ്മദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഹൗസ്‌ഫെഡ്…

Continue Reading →

നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ ഓണം കൈത്തറി വസ്‌ത്ര പ്രദർശന വിപണന മേള….

കരുനാഗപ്പള്ളി : ഓണം കൈത്തറി വസ്‌ത്ര പ്രദർശന വിപണന മേള കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ ആരംഭിച്ചു. കേരള സർക്കാരിന്റെ തിരുവനന്തപുരം കൈത്തറി വസ്‌ത്ര ഡയറക്ടറേറ്റും കൊല്ലം ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രവും…

Continue Reading →

കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ നമ്മുടെ കെ.സി. സെന്റർ നൽകുന്ന ഓണം-ബക്രീദ് ഓഫറുകൾ….

കരുനാഗപ്പള്ളി : ഓണം-ബക്രീദ് അടിച്ചുപൊളിക്കാൻ കിടിലൻ ഓഫറുകളാണ് കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ നമ്മുടെ KC സെന്റർ ഈ വർഷം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊന്നും ഇത്തരം വലിയ ഓഫറുകൾ KC സെന്റർ…

Continue Reading →