കരുനാഗപ്പള്ളി.com’s Broadcast !

Facebook Live


കരുനാഗപ്പള്ളി.com എന്ന പേരിലുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്ക് വഴി Live തുടങ്ങുമ്പോൾ മുതൽ വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ്.
https://www.facebook.com/karunagappally.com.official

YouTube Live

കരുനാഗപ്പള്ളി എന്ന പേരിലുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്ക് വഴി Live തുടങ്ങുമ്പോൾ മുതൽ വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ്.

https://www.youtube.com/@karunagappally

Facebook Feeds

1,54,96,300 User hits/visits (1.5 കോടി+) 04 July / Statistics generated using awstats