കരുനാഗപ്പള്ളി ദേശീയ പ്രദർശനത്തിലെ പ്രധാന പവലിയനുകൾ

കരുനാഗപ്പള്ളി: കരുനാഗപ്പള്ളി മഹോത്സവത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് നിരവധി പവലിയനുകളാണ് ബോയ്സ് & ഗേൾസ് ഹൈസ്ക്കൂളിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

 1. ശാസ്ത്ര- സാങ്കേതികം
 2. പാലോട് ബോട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ
 3. ഹെറിറ്റേജ് & ആർക്കിയോളജി
 4. ഫ്ളവർഷോ
 5. പുസ്തകോത്സവം
 6. ബഹിരാകാശ ഗവേഷണകേന്ദം(ISRO) – 12-04- 2017 മുതൽ
 7. ട്രൈബൽ വില്ലേജ് (KIRTADS)
 8. പെറ്റ് ഷോ (മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ്)
 9. അക്വാഷോ (ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് )
 10. കേരള നിയമസഭാ ചരിത്രഗ്യാലറി
 11. പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്
 12. ടൂറിസം
 13. കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ്  ( KSEB)
 14. ദേശീയ താപവൈദ്യുത കോർപ്പറേഷൻ (NTPC)
 15. കേരള മിനറൽസ് & മെറ്റൽസ് (KMML)
 16. ഫോറസ്റ്റ്
 17. മലബാർ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻസ് & ഇൻസ്റ്റിറ്റൂട്ട് ഓഫ്  പ്ലാന്റ് സയൻസ്
 18. കേരള ഇലട്രിക്കൽ & അലയ്ഡ്  (KEL)
 19. സാന്ത്വന പരിചരണം
 20. കേരള കശുവണ്ടി വികസന കോർപ്പറേഷൻ
 21. ലളിതകലാ അക്കാഡമി
 22. ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ
 23. ട്രാക്കോ കേബിൾസ്
 24. കേരള സോപ്സ്  & ഓയിൽസ്
 25. കെ.ബീപ്നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !