ഡയറക്ടറിയിൽ വിവരങ്ങൾ ചേർക്കുവാനോ മാറ്റം വരുത്തുവാനോ editor@karunagappally.com എന്ന വിലാസത്തിലേക്കു അയച്ചുതരുക.

സുമംഗലി ഗോൾഡ് & ഡയമണ്ട്സ്, കരുനാഗപ്പള്ളി

സുമംഗലി ഗോൾഡ് & ഡയമണ്ട്സ് കെ.എസ്.ആർ.റ്റി.സി. ബസ്റ്റാന്റിന് തെക്കുവശം കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ : 0476 263 1469 സ്വർണാഭരണങ്ങളുടെയും വജ്രാഭരണങ്ങളുടെയും അത്യപൂർവ്വ കളക്ഷനുമായി സുമംഗലി ഗോൾഡ് &…

Continue Reading →

സെയിൻ ഗോൾഡ് & ഡയമണ്ട്സ്, കരുനാഗപ്പള്ളി പന്മനയിലെ ഷോറൂം ഉദ്ഘാടനം 2019 ജനുവരി 13 ന്….

കരുനാഗപ്പള്ളി : ചരിത്രങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്ന പന്മനയുടെ മണ്ണിൽ തിലകക്കുറിയായി സെയിൻ ഗോൾഡ് & ഡയമണ്ട്സ് ഷോറൂം 2019 ജനുവരി 13 ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 9.30 ന് ബഹു.…

Continue Reading →

ആലുംകടവ് ബ്രദേഴ്സ് ജ്യൂവലറിയുടെ നവീകരിച്ച ഷോറൂമിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ബഹുമാനപ്പെട്ട എം.എൽ.എ. ശ്രീ. ആർ. രാമചന്ദ്രൻ അവർകൾ നിർവഹിച്ചു

കരുനാഗപ്പളളി: കഴിഞ്ഞ 27 വർഷമായി ആലുംകടവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബ്രദേഴ്സ് ജ്യൂവലറിയുടെ നവീകരിച്ച ഷോറൂമിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ബഹുമാനപ്പെട്ട എം.എൽ.എ. ശ്രീ. ആർ. രാമചന്ദ്രൻ അവർകൾ നിർവഹിച്ചു. രാഷ്ട്രീയ-സാംസ്ക്കാരിക രംഗത്തെ…

Continue Reading →