സുമംഗലി ഗോൾഡ് & ഡയമണ്ട്സ്, കരുനാഗപ്പള്ളി

സുമംഗലി ഗോൾഡ് & ഡയമണ്ട്സ്
കെ.എസ്.ആർ.റ്റി.സി. ബസ്റ്റാന്റിന് തെക്കുവശം
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ : 0476 263 1469

സ്വർണാഭരണങ്ങളുടെയും വജ്രാഭരണങ്ങളുടെയും അത്യപൂർവ്വ കളക്ഷനുമായി സുമംഗലി ഗോൾഡ് & ഡയമണ്ട്സ്..... കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലിയോടെ സ്വർണാഭരങ്ങൾ  വാങ്ങാം.....
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !