റ്റി.എൻ.പി. തിയേറ്റർ, ബസ്റ്റാന്റിന് തെക്കുവശം, കരുനാഗപ്പള്ളി

റ്റി.എൻ.പി. തിയേറ്റർ
ബസ്റ്റാന്റിന് തെക്കുവശം
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ : 0476 26 21 383

  • 5.1 Dolby Digital സൗണ്ട് സിസ്‌റ്റം.
  • പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം ഉണ്ട്.
  • ഷോകൾ രാവിലെ 10.30 ന്, ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 ന്, വൈകിട്ട് 6.15 ന് & രാത്രി 9.15 ന്.
  • 680 പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന സീറ്റുകൾ
  • ടിക്കറ്റിന്‌ 70 രൂപ (On 13/04/2018)

നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !