ബേക്ക് ഹൗസ്, ജ്യൂസ് & സ്നാക്ക്സ്, ടൗൺ ക്ലബ്ബിന് തെക്കുവശം, കരുനാഗപ്പള്ളി

ബേക്ക് ഹൗസ്
ജ്യൂസ് & സ്നാക്ക്സ്
ടൗൺ ക്ലബ്ബിന് തെക്കുവശം
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ : 9048826633


@ ചായ @ ജ്യൂസ്  @ മലബാർ സ്‌നാക്‌സ്
@ ഷവർമ @ ഷവായി @അൽ-ഫഹാം @ ഫ്രീ ഹോം ഡെലിവറി

നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !