കാർണിവൽ സിനിമാസ്, എച്ച്. ആൻഡ് ജെ. മാൾ, കരുനാഗപ്പള്ളി

കാർണിവൽ സിനിമാസ്
എച്ച്. ആൻഡ് ജെ. മാൾ
ബസ്റ്റാന്റിന് തെക്കുവശം – ലാലാജി ജംഗ്ഷൻ
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ : 0476 26 26 323
Book Now

  • മള്‍‌ട്ടിപ്ലക്സ് തിയേറ്റർ (3 Screens)
  • 5.1 Dolby Digital സൗണ്ട് സിസ്‌റ്റം.
  • 3D ഡിസ്‌പ്ലേ സിസ്‌റ്റം.
  • സിൽവർ സ്‌ക്രീൻ.
  • എയര്‍ കണ്ടീഷന്‍ഡ് തീയേറ്റർ.
  • 194 പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന Screens 1 & Screens 2, 118 പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന Screens 3.
  • തീയേറ്ററിൽ കഫ്‌തേരിയ ഉണ്ട് (ഡ്രിങ്ക്‌സ്, ഐസ്ക്രീം, പോപ്‌കോൺ etc).
  • പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം ഉണ്ട്.

നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !