ഖാൻസ് – കാർണിവൽ തിയേറ്റർ, പോലീസ് സ്‌റ്റേഷന് പടിഞ്ഞാറ്, കരുനാഗപ്പള്ളി

ഖാൻസ് തിയേറ്റർ
പോലീസ് സ്‌റ്റേഷന് പടിഞ്ഞാറ്
കല്ലുംമൂട്ടിൽകടവ് – ചെറിയഴീക്കൽ റോഡ്
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ : 0476 26 20 927

  • പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം ഉണ്ട്.
  • ഷോകൾ രാവിലെ 10.40 ന്, ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 ന്, വൈകിട്ട് 6.15 ന് & രാത്രി 9.30 ന്.
  • 680 പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന സീറ്റുകൾ
  • സാധാരണ ടിക്കറ്റിന്‌ 90 രൂപ, ബാൽക്കണി ടിക്കറ്റിന്‌ 110 രൂപ (On 13/04/2018)

നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !