തരംഗം തിയേറ്റർ, പുതിയകാവ്, കരുനാഗപ്പള്ളി

തരംഗം തിയേറ്റർ
പുതിയകാവ്
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ : 0476 26 20 412
Book Now

  • ബാൽക്കണി സൗകര്യം ഉണ്ട്.
  • പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം ഉണ്ട്.
  • ഷോകൾ രാവിലെ 10.15 ന്, ഉച്ചയ്ക്ക് 2.00 ന്, വൈകിട്ട് 5.45 ന് & രാത്രി 9.30 ന്.

നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !