ചവറ കെ.എം.എം.എൽ ലേക്ക്‌ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന്‌ ജലമാർഗം ഇനി ചരക്കെത്തും….

കരുനാഗപ്പള്ളി : ചവറ കെ.എം.എം.എൽ ലേക്ക്‌ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന്‌ ജലമാർഗം ഇനി ചരക്കെത്തും. ഇതിനായി കെ.എം.എം.എൽ. ന്‌ പിറകിലായി ടി.എസ്.‌ കനാലിൽ ബാർജ്‌ അടുപ്പിക്കാനുള്ള ബോട്ടുജെട്ടി നിർമാണം അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ്‌. കൊല്ലത്തെ മറ്റു വ്യവസായവ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഈ ജലപാത സഹായകരമാകും. ട്രാവൻകൂർ കൊച്ചിൻ കെമിക്കൽസിൽ നിന്ന്‌ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക്‌ ആസിഡും കൊച്ചിൻ റിഫൈനറിയിൽനിന്ന്‌ ഫർണസ്‌ ഓയിലുമാണ്‌ കെ.എം.എം.എൽ ലേക്ക്‌ എത്തിക്കുന്നത്‌. കൊല്ലം മുതൽ കോട്ടപ്പുറം വരെ 168 കിലോമീറ്ററിൽ 32 മീറ്റർ വീതിയിൽ നവീകരിച്ചാണ്‌ ജലപാത ചരക്കുഗതാഗതത്തിന്‌ അനുയോജ്യമാക്കിയത്‌.


നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !