ജനുവരി 29 മുതല്‍ ഫെബ്രുവരി 3 വരെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ ഭാഗികമായി വൈദ്യുതി വിതരണം മുടങ്ങും

കരുനാഗപ്പള്ളി കരുനാഗപ്പള്ളി 66 കെ.വി. സബ് സ്റ്റേഷനില്‍ 11 കെ.വി. ഫീഡര്‍ പാനലുകള്‍ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനാല്‍ ജനുവരി 29 മുതല്‍ ഫെബ്രുവരി മൂന്നുവരെ ഭാഗികമായി വൈദ്യുതി വിതരണം മുടങ്ങുമെന്ന് അസി. എന്‍ജിനീയര്‍.


നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !