സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന കടന്നാക്രമണങ്ങൾക്കെതിരെ ആലുംകടവ് ബോധോദയം ഗ്രന്ഥശാലയിൽ….

കരുനാഗപ്പള്ളി : സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന കടന്നാക്രമണങ്ങൾക്കെതിരെ ആലുംകടവ് ബോധോദയം ഗ്രന്ഥശാലയിൽ നടന്ന സ്നേഹഗാഥയിൽ ബാല ചിത്രകാരി ഗൗരിസുനിൽ ദീപം തെളിയിച്ചു.കാലടി സർവ്വകലാശാല അക്കാദമിക് കൗൺസിൽ അംഗം അതുല്യരാജ് പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലി കൊടുത്തു.


നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വിശേഷങ്ങളറിയാൻ നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി.com ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് LIKE ചെയ്യൂ....