ഏഴു ലക്ഷം രൂപ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ബാങ്ക് സംഭാവന നൽകി…

കരുനാഗപ്പള്ളി : കോവിഡ് മഹാമാരി കാലത്ത് കൈത്താങ്ങായി വാക്സിൻ ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുത്ത് കരുനാഗപ്പള്ളി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കും. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ഏഴു ലക്ഷം രൂപ ബാങ്ക് സംഭാവന നൽകി.

ബാങ്ക് ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ബാങ്ക് പ്രസിഡൻ്റ് മുഹമ്മദ് റാഫി താലൂക്ക് സർക്കിൾ സഹകരണ യൂണിയൻ പ്രസിഡൻ്റ് ആർ. രാമചന്ദ്രൻപിള്ളയ്ക്ക് ചെക്ക് കൈമാറി. ബാങ്ക് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളായ പി.എസ്. രവീന്ദ്രൻ, എം.സുരേഷ്കുമാർ, സെക്രട്ടറി ടി.സുതൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.


നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !