കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ നടന്ന ഈദ്ഗാഹ് (പെരുന്നാൾ നമസ്ക്കാരം) …

കരുനാഗപ്പള്ളി: സംയുക്ത ഇദ് ഗാഹ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കരുനാഗപ്പള്ളി ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ രാവിലെ 7.30 ന് പെരുന്നാൾ നമസ്ക്കാരം നടന്നു. ഷെമീർ ഫലാഹി നമസ്ക്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി.


നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !