ധനസഹായത്തിന് അപേക്ഷിക്കാം….

കരുനാഗപ്പള്ളി : ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് മുഖേന മില്‍ക്ക് ഷെഡ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് പദ്ധതി പ്രകാരം ഡയറി യൂണിറ്റുകള്‍, കറവയന്ത്രം, കാലിത്തൊഴുത്ത് നിര്‍മാണം, അവശ്യാധിഷ്ഠിത ധനസഹായം എന്നിവയ്ക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അപേക്ഷ ജൂണ്‍ 20 നകം ബ്ലോക്ക്തലത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ക്ഷീരവികസന യൂണിറ്റുകളില്‍ നല്‍കണം.


നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !