കരുനാഗപ്പള്ളി താലൂക്കിലെ പരാതി പരിഹാര അദാലത്ത് 2020 ജൂലൈ 18 ന്…..

കരുനാഗപ്പള്ളി : കൊല്ലം ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ഓണ്‍ലൈന്‍ പരാതി പരിഹാര അദാലത്തില്‍ 2020 ജൂലൈ 18 ന് രാവിലെ 11 ന് കരുനാഗപ്പള്ളി താലൂക്കിലെ പരാതികള്‍ കേള്‍ക്കും.
താഴെ പറയുന്ന അക്ഷയകേന്ദ്രങ്ങള്‍ വഴി പരാതി സമര്‍പ്പിക്കാം,

  • കരുനാഗപ്പള്ളി
  • ചെറിയഴീക്കല്‍
  • വള്ളിക്കാവ്
  • ഇടയനമ്പലം
  • കൊച്ചുകുറ്റിപ്പുറം

നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !