കരുനാഗപ്പള്ളി – ചവറ പൊന്മന കാട്ടില്‍ മേക്കതില്‍ ദേവീക്ഷേത്രത്തിലെ തിരുമുടി എഴുന്നള്ളത്ത് ഫെബ്രുവരി  14-ന് തുടങ്ങും.

കരുനാഗപ്പള്ളി : കായലിനും നടുവിൽ നിലകൊള്ളുന്ന പുണ്യപുരാതനമായ  ചവറ പൊന്മന കാട്ടില്‍ മേക്കതില്‍ ശ്രീ  ദേവീക്ഷേത്രത്തിലെ തിരുമുടി എഴുന്നള്ളത്ത് ഫെബ്രുവരി  14-ന് തുടങ്ങും.

ഫെബ്രുവരി 14-ന്

 • പൊന്മനയുടെ തെക്കുഭാഗം
 • ചിറ്റൂര്‍ തെക്കുഭാഗം,
 • കറുങ്ങയില്‍ ക്ഷേത്രത്തിന് കിഴക്കുവശം,

ഫെബ്രുവരി 15-ന്

 • ചിറ്റൂര്‍ ബാക്കി ഭാഗം
 • റോഡ് കടവിന് തെക്കുഭാഗം
 • ഇടക്കളരി ക്ഷേത്രപരിസരം.

ഫെബ്രുവരി 17-ന്

 • ചിറ്റൂര്‍ കിഴക്കുഭാഗം
 • ചെപ്ലഴികത്ത് ക്ഷേത്രപരിസരം
 • റോഡ് കടവിന് വടക്കുഭാഗം
 • സെവന്റീന്‍ കോളനി
 • പടന്നയില്‍ ക്ഷേത്രപരിസരം.

ഫെബ്രുവരി 18-ന്

 • ചിറ്റൂര്‍ ബാക്കി ഭാഗം
 • ചെപ്ലഴികത്ത് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കിഴക്കോട്ട് റോഡിന്റെ വടക്കുഭാഗം
 • ഇടപ്പള്ളിക്കോട്ട
 • പോരൂക്കര.

ഫെബ്രുവരി 20-ന്

 • വടക്കുംതല
 • താഴയില്‍ ക്ഷേത്രം
 • കോന്തറവയല്‍ ക്ഷേത്രം
 • കൊല്ലക ക്ഷേത്ര റോഡിന് പടിഞ്ഞാറുവശം

ഫെബ്രുവരി 21-ന്

 • വടക്കുംതല ബാക്കി ഭാഗം
 • വെറ്റമുക്ക്
 • വെറ്റമുക്കിന് കിഴക്കുവശം

ഫെബ്രുവരി 23-ന്

 • കല്ലേലി ഭാഗം
 • ഗുരുമന്ദരിത്തിന് തെക്കുഭാഗം

ഫെബ്രുവരി 25-ന്

 • കല്ലേലിഭാഗം ഗുരുമന്ദിരത്തിന് വടക്കുഭാഗം
 • കണ്ണങ്കര ഭാഗം, കരയാനത്തില്‍

ഫെബ്രുവരി 26-ന്

 • കല്ലേലിഭാഗം
 • കരയാനത്ത് ബാക്കി ഭാഗം
 • കല്ലുകടവ് മഹാദേവര്‍ കോളനി
 • എസ്.എന്‍.വി.എസ്.സ്‌കൂളിന് തെക്കുഭാഗം,

ഫെബ്രുവരി 28-ന്

 • മുളമൂട്ടില്‍ ഭാഗം
 • പാട്ടത്തില്‍ ഭാഗം
 • ആര്‍.എസ്.എം.എസ്.ഐ.ടി.സി.ക്ക് തെക്കുഭാഗം.

മാര്‍ച്ച് 2 -ന്

 • നീണ്ടകര, ടാഗോര്‍ നഗര്‍
 • ഉപ്പൂട്ടി വെളിത്തുരുത്ത്
 • നാലിന് ചെറുശ്ശേരിഭാഗം
 • അഞ്ചിന് തോട്ടിനുവടക്ക്, കളരി.

മാര്‍ച്ച് 6 -ന്

 • പടന്നയില്‍ ക്ഷേത്രപരിസരം
 •  ഓലംതുരുത്ത്
 • ഇടത്തുരുത്ത്
 • പൊന്മന എന്നിവിടങ്ങളില്‍ തിരുമുടി എഴുന്നള്ളത്ത് നടക്കും.

രാത്രി ഏഴിനാണ് തിരുമുടി എഴുന്നള്ളത്ത്.

അന്‍പൊലിപ്പറ നേര്‍ച്ചയായി നടത്തുന്ന ഭക്തര്‍ മുന്‍കൂട്ടി ക്ഷേത്രഭരണസമിതി ഓഫീസില്‍ പേര് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.


നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !