കേരളീയം 2019…. കരുനാഗപ്പള്ളി ക്ലാപ്പന എസ്. വി. ഹയർസെക്കന്ററിയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ….

കരുനാഗപ്പള്ളി : കേരളത്തനിമയാർന്ന വിവിധ വേഷങ്ങളിൽ കുട്ടികൾ അണി നിരന്നത് വേറിട്ട കാഴ്ചയായി. ക്ലാപ്പന എസ്.വി. ഹയർസെക്കന്ററി സ്കൗട്ട് ആന്റ് ഗൈഡ്സ്കേഡറ്റുകളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് -കേരളീയം 2019- എന്ന കലാപരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചത്.കേരളത്തനിമയാർന്ന നിരവധി കലാ രൂപങ്ങളുടെ സമന്വയമായിരുന്നുവിസ്മൃതിയിലാണ്ടു പോയ നമ്മുടെ സംസ്കൃതിയെയും കലാ രൂപങ്ങളെയും ഈ പരിപാടിയിലുടെ പുനസൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു സ്കൗട്ട് ആന്റ് ഗൈഡ്‌സ് വിദ്യാർത്ഥികൾ.സ്കൂളിലെ അധ്യാപികയും കഥകളി അദ്ധ്യാപികയുമായ രശ്മിപ്രഭാകരനാണ് പരിപാടി ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത്. സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ എസ്. ഷീജ, പി.റ്റി.എ. പ്രസിഡന്റ് ഓമനക്കുട്ടൻ, സ്കൗട്ട് മാസ്റ്റർ, ഗൈഡ് ക്യാപ്റ്റൻ എന്നിവർ പരിപാടിയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി,


നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !