കെ.എസ്.ഇ.ബി. പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ചികിത്സാസഹായ പദ്ധതിയിൽ അംഗത്വം എടുക്കാം

കരുനാഗപ്പള്ളി ∙ കെ.എസ്.ഇ.ബി പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ചികിത്സാസഹായ പദ്ധതിയിൽ അംഗത്വം എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിലവിലുള്ള പെൻഷൻകാർക്ക് ഫെബുവരി 15 നു വരെ അംഗത്വം എടുക്കാമെന്നു സെക്രട്ടറി എം.കാസിംകുഞ്ഞ് അറിയിച്ചു. താൽപര്യമുള്ളവർ അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികളുമായി ബന്ധപ്പെടണം.


നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !