കന്നി കൊയ്ത്ത് ഉത്സവം…. കരുനാഗപ്പള്ളി നഗരസഭയും കൃഷിഭവനും ചേർന്നൊരുക്കുന്ന….

കരുനാഗപ്പള്ളി : കരുനാഗപ്പള്ളി നഗരസഭയും കൃഷിഭവനും ചേർന്നൊരുക്കുന്ന കന്നി കൊയ്ത്ത് ഉത്സവം 2018 സെപ്റ്റംബർ 21 ന് രാവിലെ 8 മണിക്ക് എം.എൽ.എ. ശ്രീ. ആർ.രാമചന്ദ്രൻ ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യും. നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്‌സൺ അധ്യക്ഷനായിരിക്കും.


കരുനാഗപ്പള്ളി പട.വടക്ക് ഗീതാഭവനത്തിൽ ശ്രീ. വേണുവിന്റെ കൃഷി ഫാർമിലാണ് കൊയ്ത്ത് ഉത്സവത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്.


മികച്ച കർഷകനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ശ്രീ.വേണുവിന്റെ കൃഷി ഫാർമിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം.നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !