കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ വി.പി. & ഷോപ്പി പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു….

കരുനാഗപ്പള്ളി: വി.പി. & ഷോപ്പിയുടെ ഹോൾസെയിൽ ഷോറും ലാലാജി ജംഗ്ഷന് പടിഞ്ഞാറുവശം വന്ദനാ ബിൽഡിംഗിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. പ്രമുഖമായ 30 ലെറെ കമ്പനികളുടെ ഫൂട്ട് വെയർ, ബാഗുകൾ, കുടകൾ, ട്രോളികൾ, റെയിൻ കോട്ടുകൾ തുടങ്ങി എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ മിതമായ നിരക്കിൽ ലഭ്യമാണ്. ഷോറുമിന്റെ ഉദ്ഘാടനം രുഗ്മിണി വിശ്വനാഥൻ നിർവഹിച്ചു.ഹോൾസെയിലിന്റെ ആദ്യവില്പന ഷാജി സുമംഗലിഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സും, റീട്ടെയിൽ സെയിൽസിന്റെ ആദ്യ വില്പന സിനി ആർട്ടിസ്റ്റ് ആദിനാട് ശശിയും നിർവഹിച്ചു. അമ്പിളി, ആതിരാ വിജയൻ, നിജാം ബഷി, വി.പി. അനിൽകുമാർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.


നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !