കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ ഡോക്‌ടേഴ്‌സ്….

ഡോ. തോമസ് അൽഫോൺസ് 

ഡോക്ടർ : തോമസ് അൽഫോൺസ് സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ജെറീയാട്രിക്സ് (വാര്‍ദ്ധക്യകാല രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, DGM ഹോസ്‌പിറ്റൽ : സൂപ്രണ്ട് , താലൂക്ക് ഹോസ്‌പിറ്റൽ,…

Continue Reading →