ഡോ. പാർവ്വതി പിള്ള

പേര് :
ഡോ. പാർവ്വതി പിള്ള
സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ :
പതോളജി (രോഗലക്ഷണശാസ്‌ത്രം)
വിദ്യാഭ്യാസം :
MBBS, MD (Pathology)
ഹോസ്‌പിറ്റൽ :
അരവിന്ദ് മെഡിക്കൽ സെന്റർ, ശങ്കരമംഗലം, കരുനാഗപ്പള്ളി
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !