ഡോ. പ്രശാന്ത്

പേര് :
ഡോ. പ്രശാന്ത്
സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ :
ഇ.എൻ.റ്റി.(ചെവി,മൂക്ക്,തൊണ്ട രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച്)
വിദ്യാഭ്യാസം :
MBBS, MS
ഹോസ്‌പിറ്റൽ :
ജൂനിയർ കൺസൾട്ടന്റ്‌ – ഇ.എൻ.റ്റി., താലൂക്ക് ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !