ഡോ. എൽ. കെ. സുധീർ കുമാർ

പേര് :
ഡോ. എൽ. കെ. സുധീർ കുമാർ
സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ :
നെഫ്രോളജി (വൃക്കരോഗങ്ങൾ), ഡയബറ്റോളജി (പ്രമേഹ സംബന്ധമായ), ജനറൽ മെഡിസിൻ (പൊതുവായ മരുന്നുകൾ)
വിദ്യാഭ്യാസം :
MBBS, MD, D-Diab
ഹോസ്‌പിറ്റൽ :
അരവിന്ദ് മെഡിക്കൽ സെന്റർ, ശങ്കരമംഗലം, കരുനാഗപ്പള്ളി (അസ്സോസിയേറ്റീവ് കൺസൾട്ടന്റ്‌ – നെഫ്രോളജി, S.U.T ഗ്രൂപ്പ് ഹോസ്‌പിറ്റൽ, തിരുവനന്തപുരം)
വിലാസം :
TC 25/2216, മഞ്ജലികുളം, തമ്പാനൂർ, തിരുവനന്തപുരം
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !