ഡോ. ജയശ്രീ രാജീവ്

പേര് :
ഡോ. ജയശ്രീ രാജീവ്
സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ :
ഒപ്‌താല്‍മോളജി (നേത്ര രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം)
വിദ്യാഭ്യാസം :
MBBS, DO
ഹോസ്‌പിറ്റൽ :
പ്രിയങ്ക ഐ ഹോസ്‌പിറ്റൽ, വവ്വാക്കാവ്, കരുനാഗപ്പള്ളി
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !