ഡോ. ജിനേൻ

പേര് :
ഡോ. എൻ.എസ്. ജിനേൻ
സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ :
സൈക്യാട്രി (മനോരോഗ സംബന്ധമായ)
വിദ്യാഭ്യാസം :
BSc, MBBS, DT, M & HDPM
ഹോസ്‌പിറ്റൽ :
പേൾ ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി (Visiting)
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വിശേഷങ്ങളറിയാൻ നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി.com ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് LIKE ചെയ്യൂ....