ഡോ. കെ.ജെ. തോമസ്

പേര് :
ഡോ. കെ.ജെ. തോമസ്
സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ :
ജനറൽ സർജൻ (ശസ്ത്രക്രിയ സംബന്ധമായ), ഓർത്തോപീഡിയക് സർജൻ
വിദ്യാഭ്യാസം :
MBBS, MS, D Ortho
ഹോസ്‌പിറ്റൽ :
പേൾ ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി (സീനിയർ കൺസൾട്ടന്റ്‌ ഫിസിഷ്യൻ)
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !