ഡോ. ബിന്ദു വി.എൽ.

പേര് :
ഡോ. ബിന്ദു വി.എൽ.
സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ :
ഫിസിഷ്യൻ (പൊതുവായ മരുന്നുകൾ)
വിദ്യാഭ്യാസം :
MBBS, MD – General Medicine
ഹോസ്‌പിറ്റൽ :
കൺസൾട്ടന്റ്‌ ഫിസിഷ്യൻ, താലൂക്ക് ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി
വിലാസം :
മാളവിക, പട. നോർത്ത്, കരുനാഗപ്പള്ളി, 690518
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !