ഡോ. ബിധു. പി.

പേര് :
ഡോ. ബിധു. പി.
സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ :
പീഡിയാട്രിക്‌സ് (ശിശുരോഗ) & നിയോനാറ്റോളജി (നവജാതശിശുവിനെ)
വിദ്യാഭ്യാസം :
MBBS, MD
ഹോസ്‌പിറ്റൽ :
എസ്.ബി.എം. ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !