ഡോ. അൻവർഷാ

പേര് :
ഡോ. അൻവർഷാ
സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ :
ഡെന്റിസ്റ്റ് (പല്ലു സംബന്ധിച്ച)
വിദ്യാഭ്യാസം :
BDS
ഹോസ്‌പിറ്റൽ :
ഷാ ‘സ് ഡെന്റൽ ക്ലിനിക്, മോഡൽ സ്ക്കൂളിനു സമീപം, കരുനാഗപ്പള്ളി
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !