ഡോ. അനു ആനി എബ്രഹാം

പേര് :
ഡോ. അനു ആനി എബ്രഹാം
സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ :
ഗൈനക്കോളജി
വിദ്യാഭ്യാസം :
MBBS, MD, DA
ഹോസ്‌പിറ്റൽ :
ഐഡിയൽ ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !