ഡോ. ജയലക്ഷ്‌മി. ആർ. നായർ.

പേര് :
ഡോ. ജയലക്ഷ്‌മി. ആർ. നായർ.
സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ :
ഒപ്‌താല്‍മോളജി (നേത്ര രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം)
വിദ്യാഭ്യാസം :
MBBS, DO
ഹോസ്‌പിറ്റൽ :
പ്രിസൈസ് ഐ, പുള്ളിമാൻ ജംഗ്ഷൻ, കരുനാഗപ്പള്ളി (കൺസൾട്ടന്റ്‌ മെഡിക്കൽ റെറ്റിന)
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വിശേഷങ്ങളറിയാൻ നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി.com ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് LIKE ചെയ്യൂ....