ഡോ. കെ. പരമേശ്വരൻ പിള്ള

പേര് :
ഡോ. കെ. പരമേശ്വരൻ പിള്ള
സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ :
ജനറൽ മെഡിസിൻ (പൊതുവായ മരുന്നുകൾ)
വിദ്യാഭ്യാസം :
BSc, MBBS
ഹോസ്‌പിറ്റൽ :
മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ, എസ്.ബി.എം. ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !