ഡോ. തുളസീധരൻ

പേര് :
ഡോ. തുളസീധരൻ
സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ :
ഇ.എൻ.റ്റി.(ചെവി,മൂക്ക്,തൊണ്ട രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച്)
വിദ്യാഭ്യാസം :
MBBS, MS(Ent), DLO, DIP.N.B
ഹോസ്‌പിറ്റൽ :
ക്ലിനിക്, മോഡൽ സ്ക്കൂളിന് കിഴക്കുവശം, കരുനാഗപ്പള്ളി (മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തൃശൂർ)
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !