ഡോ. സുജിത്ത് ഇമ്മാനുവൽ ജോർജ്

പേര് :
ഡോ. സുജിത്ത് ഇമ്മാനുവൽ ജോർജ്
സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ :
പീഡിയാട്രിക്‌സ് (ശിശുരോഗ)
വിദ്യാഭ്യാസം :
MBBS, MD, DCH
ഹോസ്‌പിറ്റൽ :
ഐഡിയൽ ഹോസ്‌പിറ്റൽ (സൂസമ്മ), കരുനാഗപ്പള്ളി
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !