ഡോ. ഗീതാ ജോയ്

പേര് :
ഡോ. ഗീതാ ജോയ്
സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ :
ഡെന്റൽ സർജൻ (പല്ലു സംബന്ധിച്ച)
വിദ്യാഭ്യാസം :
BDS
ഹോസ്‌പിറ്റൽ :
ബി.ജി. ഡെന്റൽ ക്ലിനിക്, പോസ്റ്റാഫീസിന് എതിർവശം, കരുനാഗപ്പള്ളി
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !