ഡോ. ആസാദ്

പേര് :
ഡോ. ആസാദ്
സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ :
ഡെന്റൽ സർജൻ (പല്ലു സംബന്ധിച്ച)
വിദ്യാഭ്യാസം :
BDS, MDS
ഹോസ്‌പിറ്റൽ :
ജൂനിയർ കൺസൾട്ടന്റ്‌ – ഡെന്റൽ സർജൻ, താലൂക്ക് ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !