ഡോ. ബി. പ്രകാശ്

പേര് :
ഡോ. ബി. പ്രകാശ്
സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ :
സർജറി (ശസ്ത്രക്രിയ സംബന്ധമായ) : ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി (താക്കോൽദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയ) , പ്ളാസ്റ്റിക് സർജറി
വിദ്യാഭ്യാസം :
MBBS, MS , DNB (General Surgery), MCH (Plastic Surgery)
ഹോസ്‌പിറ്റൽ :
വലിയത്ത് ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !