ഡോ. പാർവ്വതി അനിൽ

പേര് :
ഡോ. പാർവ്വതി അനിൽ
സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ :
റേഡിയോളജി (കിരണവിജ്ഞാനം)
വിദ്യാഭ്യാസം :
MBBS, MD (Radiology)
ഹോസ്‌പിറ്റൽ :
വലിയത്ത് ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !