ഡോ. സുരശ്രീജതൻ

പേര് :
ഡോ. സുരശ്രീജതൻ
സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ :
സർജറി (ശസ്ത്രക്രിയ സംബന്ധമായ)
വിദ്യാഭ്യാസം :
MBBS, DA, MS
ഹോസ്‌പിറ്റൽ :
കൺസൾട്ടന്റ്‌ സർജൻ, താലൂക്ക് ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !