ഡോ. കെ. മീരാ ഭായ്

പേര് :
ഡോ. കെ. മീരാ ഭായ്
സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ :
ഒപ്‌താല്‍മോളജി (നേത്ര രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം)
വിദ്യാഭ്യാസം :
MBBS, DO
ഹോസ്‌പിറ്റൽ :
പ്രിസൈസ് ഐ, പുള്ളിമാൻ ജംഗ്ഷൻ, കരുനാഗപ്പള്ളി ( സീനിയർ കൺസൾട്ടന്റ്‌ ഒപ്‌താല്‍മോളജിസ്റ്റ്)
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !