ഡോ. കെ. എസ്. ശ്രീകുമാർ

പേര് :
ഡോ. കെ. എസ്. ശ്രീകുമാർ
സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ :
ഓർത്തോപീഡിയ
വിദ്യാഭ്യാസം :
MBBS, D Ortho
ഹോസ്‌പിറ്റൽ :
ക്ലിനിക്, ഗവ. ഹോസ്‌പിറ്റലിനു എതിർവശം, കരുനാഗപ്പള്ളി ( ജില്ലാ ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കൊല്ലം)
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !