ഡോ. സജ്‌ന സനോജ്

പേര് :
ഡോ. സജ്‌ന സനോജ്
സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ :
ഡയബറ്റോളജി (പ്രമേഹ സംബന്ധമായ)
വിദ്യാഭ്യാസം :
MBBS, MHA, F-DIAB
ഹോസ്‌പിറ്റൽ :
വലിയത്ത് ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വിശേഷങ്ങളറിയാൻ നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി.com ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് LIKE ചെയ്യൂ....