ഡോ. രത്‌നം

പേര് :
ഡോ. രത്‌നം
സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ :
ഇ.എൻ.റ്റി.(ചെവി,മൂക്ക്,തൊണ്ട രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച്)
വിദ്യാഭ്യാസം :
MBBS, DLO
ഹോസ്‌പിറ്റൽ :
ഇ.എൻ.റ്റി. ക്ലിനിക്, ആലുംകടവ്, കരുനാഗപ്പള്ളി (താലൂക്ക് ഹോസ്‌പിറ്റൽ ശാസ്‌താംകോട്ട)
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !