ഡയറക്ടറിയിൽ വിവരങ്ങൾ ചേർക്കുവാനോ മാറ്റം വരുത്തുവാനോ editor@karunagappally.com എന്ന വിലാസത്തിലേക്കു അയച്ചുതരുക.

ഡോ.ഫോൺ എന്ന മൊബൈൽ സർവ്വീസ് സെന്റർ 2018 ഡിസംബർ 31 തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നു….

കരുനാഗപ്പള്ളി : മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെ ചിപ്പ് ലെവൽ സർവ്വീസിങ്, ഡിസ്‌പ്ലേ സർവ്വീസിങ് തുടങ്ങിയ ഹാർഡ്‌വെയർ സംബന്ധമായ സർവ്വീസുകൾക്കും മൊബൈൽ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ സംബന്ധമായ സർവ്വീസുകൾക്കുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി പുത്തൻതെരുവിന് തെക്കുവശം…

Continue Reading →

നിയോ മൊബൈൽസ്, കരുനാഗപ്പള്ളി

നിയോ മൊബൈൽസ് കെ.എസ്.ആർ.റ്റി.സി. ബസ്റ്റാന്റിനു വടക്കുവശം, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ : 9562229069, 9744264461 മൊബൈൽ ഫോൺ സെയിൽസ് മൊബൈൽ ഫോൺ സർവീസ് മൊബൈൽ ഫോൺ അക്സസ്സറീസ് ബ്രാൻഡഡ്…

Continue Reading →

മൊബി പാലസ് & ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ്, ഹൈസ്ക്കൂൾ ജംഗ്ഷൻ, കരുനാഗപ്പള്ളി

ഫോൺ : 9495495065

Continue Reading →

സ്മാർടെക്ക് മൊബൈൽസ് & കമ്പ്യൂട്ടേർസ്, പോസ്റ്റാഫീസിന് എതിർവശം, കരുനാഗപ്പള്ളി

ഫോൺ : 9946337879

Continue Reading →

അപ്റ്റുഡേറ്റ് മൊബൈൽസ്, പോസ്റ്റാഫീസിന് എതിർവശം, കരുനാഗപ്പള്ളി

ഫോൺ : 9633552202

Continue Reading →