അഡ്വ .ടി.പി. സലിം കുമാർ, ആലുംകടവ് വാര്‍ഡ്‌, കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

പേര് : അഡ്വ .ടി.പി. സലിം കുമാർ
വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 35
വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : ആലുംകടവ്
വിലാസം : തയ്യിൽ, ആലുംകടവ് 690573
മൊബൈല്‍ : 9447334050
വയസ്സ് : 49
വിദ്യാഭ്യാസം : ബി.എ., എൽ.എൽ.ബി.
തൊഴില്‍ : അഡ്വക്കേറ്റ്
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !